0 items
Subtotal: 0,00 €

VALENCIÀ TÈCNIC APLICAT A L'ENGINYERIA INFORMÀTICA

Materia
Lingüística
Idioma: Valenciano
Colección: Académica
Formato: Archivo electrónico. PDF acceso libre
Tamaño: 17 x 24 Nº Páginas:196
Nº Edición: 1  /   02-02-2022
ISBN:  978-84-8363-708-1 Ref.: 6750
DOI:  https://doi.org/10.4995/REA.2022.675001

Resumen

Valencià Tècnic aplicat a l'enginyeria informàtica és un manual de llengua, teòric i pràctic, adreçat als estudiants i a les estudiantes de l'enginyeria informàtica. En l'estructura d'aquest manual es diferencien deu unitats didàctiques. En cadascuna de les unitats es tracten temes textuals i discursius, així com ortogràfics, morfosintàctics i terminològics centrats en el llenguatge específic de la informàtica. Així, es treballa tant la comprensió lectora com la producció escrita de textos en el context de la informàtica. Així mateix, es recullen qüestions d'ortografia i de morfosintaxi necessàries per a una redacció correcta en la llengua estàndard. A més a més, hi ha diversos temes terminològics relacionats amb el llenguatge específic de la informàtica, com ara la derivació, la composició, les abreviatures, els símbols, els acrònims,les sigles o els neologismes.

Montesinos López, Anna Isabel

Professora titular de la Universitat Politècnica de València i doctora en Filologia Catalana. Ha publicat diversos llibres i articles al voltant del discurs de la informática i de la seua terminologia, així com de la comunicació electrònica entre persones. D'altra banda, també ha col.laborat en la realització de programari per a l'aprenentatge de la llengua catalana.